ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ

ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ

ਮੰਡੀ ਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਸਤੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ।

ਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਤਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਦਿਸਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀ। ਮਖੋਟੇ ਪਾਉਣੇ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀ, ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਭੂਤਕਾਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।Slide1

ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਗੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੀਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਣਾ, ਉਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ਿਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀ। ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਰੱਥ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ,ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਨਿੱਜਵਾਦ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿੱਜਵਾਦ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ , ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਥਨ ਕਹਿੰਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੱਚ ਬਚਨ, ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਮਜਾ ਲਵੋ। ਜੋ ਦੁਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਕਾਰਣ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ।Slide9

ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਹੰਮ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਰਕਾਰ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀ ਪਰੋਸ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਹੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਲੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮਲਮੇ ਚੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਬਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਸ਼ੌਰਟ ਕਟੀਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਹੰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਟਿਉਂ ਸਿਟੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ।

Slide2